De pas ingezworen regering Michel I is vastbesloten om ons huidig fiscaal stelsel ernstig te hervormen. Het lang onderhandelde regeerakkoord vat aan met de stelling dat het huidige Belgische belastingstelsel toe is aan hervorming. Het ziet vooral problemen in de hoge belastingdruk op inkomsten uit arbeid en in de complexiteit van ons huidig stelsel.  In […]
"/>

Fiscale maatregelen regeerakkoord Michel-I

Geplaatst op Bewerk

De pas ingezworen regering Michel I is vastbesloten om ons huidig fiscaal stelsel ernstig te hervormen. Het lang onderhandelde regeerakkoord vat aan met de stelling dat het huidige Belgische belastingstelsel toe is aan hervorming. Het ziet vooral problemen in de hoge belastingdruk op inkomsten uit arbeid en in de complexiteit van ons huidig stelsel. 

In het algemeen is de regering van plan een zgn. tax shift door te voeren: de belastingdruk op inkomsten uit arbeid zou substantieel dalen tegen het einde van de legislatuur. Verder zouden er wijzigingen komen die ervoor zorgen dat de belastingplichtige het fiscaal stelsel als meer stabiel, eenvoudig en transparant gaat ervaren.

 

De sociale werkbonus zal behouden blijven en de fiscale werkbonus zal worden versterkt.

 

Er wordt gesteld dat inspectiediensten in eerste instantie een partner van de onderneming moeten zijn, opdat zij niet ervaren worden als een last. Ook zal het beruchte systeem van de bijzondere aanslag inzake geheime commissielonen aangepast worden. De al even beroemde antimisbruikbepaling zal aan een onderzoek worden onderworpen. Ook het systeem van boeten en nalatigheidsintresten zal aan een revisie worden onderworpen.

 

Op het gebied van de personenbelasting voorziet het regeerakkoord in een verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Hierdoor zal het netto-inkomen na belasting van de belastingplichtige stijgen. Om dat te financieren zullen de accijnzen op tabak en diesel verhoogd worden. Verder zal het pensioensparen blijvend aangemoedigd worden. Er zal ook een zgn. ‘doorkijkbelasting’ ingevoerd worden, die inkomsten uit trusts en andere juridische constructies in het buitenland zal treffen.

 

Wat de vennootschapsbelasting betreft, zullen KMO’s worden aangemoedigd om productieve investeringen te doen. Verder wordt het overgangsregime inzake liquidatieboni permanent: KMO’s zullen jaarlijks een deel van hun toekomstige winst kunnen reserveren tegen een heffing van 10%. Bij liquidatie zullen deze reserves belastingvrij kunnen uitgekeerd worden. Als men deze reserves vroeger wil uitkeren als dividend zal er een extra heffing moeten betaald worden (5% indien de reserves na 5 jaar worden uitgekeerd, 15% indien de reserves binnen 5 jaar worden uitgekeerd).

De regering zal ook onderzoeken of het minimum voordeel van alle aard (momenteel 1250) euro kan worden afgeschaft voor milieuvriendelijke wagens.

 

Op BTW-gebied geldt in het algemeen dat meer handelingen aan btw onderworpen zullen worden. Voorts zal de ouderdomsvereiste bij werk in onroerende staat aan 6% aan privéwoningen verhoogd worden van 5 naar 10 jaar. Ook wordt er onderzocht of de btw-vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen naar 25.000 euro kan gebracht worden.

 

Last but not least zal alle federale fiscale wetgeving worden gecoördineerd in een Federale Codex Fiscaliteit.

Tagged onder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SERVICE OP MAAT

Hulp nodig met uw boekhouding of het invullen van uw belastingsaangifte? Wij bieden een professionele dienstverlening op maat aan eerlijke en transparante prijzen.

DUIDELIJK ADVIES

Bent u een startende zelfstandige? Bij ons kan u altijd terecht voor een startersbegeleiding. Het fiscaal advies dat wij geven is altijd duidelijk en meteen toepasbaar in de praktijk.

DEEL ONZE SITE

Share met anderen via de onderstaande knoppen: