Het bankgeheim is in België al enkele jaren gedeeltelijk opgeheven. De fiscus kan sinds 1 juli 2011 inlichtingen inwinnen bij uw financiële instelling, o.m. wanneer hij een of meerdere aanwijzingen van belastingontduiking heeft of zinnens is om te taxeren op basis van tekenen en indiciën. Met deze nieuwe verplichting om buitenlandse rekeningen te melden bij […]
"/>

Buitenlandse rekeningen verplicht te melden bij CAP

Geplaatst op Bewerk

Het bankgeheim is in België al enkele jaren gedeeltelijk opgeheven. De fiscus kan sinds 1 juli 2011 inlichtingen inwinnen bij uw financiële instelling, o.m. wanneer hij een of meerdere aanwijzingen van belastingontduiking heeft of zinnens is om te taxeren op basis van tekenen en indiciën. Met deze nieuwe verplichting om buitenlandse rekeningen te melden bij het CAP (Centraal Aanspreekpunt) van de NBB gaat de wetgever nu nog een stap verder. Het lijkt de zoveelste stap naar een zgn. vermogenskadaster.

Sinds dit jaar moet u ten laatste gelijktijdig met het indienen van uw aangifte personenbelasting, ook het bestaan van uw buitenlandse rekeningen die op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk 2014 hebben bestaan, melden aan het CAP.

Rekeningen waarvoor u in de aanslagjaren 2014, 2013 en/of 2012 reeds het toepasselijk vakje in de aangifte PB heeft aangevinkt, én die niet meer bestonden op 1 januari 2014, moet u niet aanmelden bij het CAP. Voor die rekeningen moet u wachten op een schriftelijke uitnodiging van de Administratie.

U zal het rekeningnummer, de volledige benaming van de instelling, de BIC-code van de bank, het land waar de rekening is geopend en  de openings- en afsluitingsdatum van uw buitenlandse rekeningen moeten melden. Deze verplichting geldt voor uw zicht- en spaarrekeningen, maar ook effectenrekeningen worden geviseerd.

Zowel uw eigen rekeningen, als de rekeningen van uw echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of minderjarige kinderen moet u vermelden. De mededeling aan het CAP kan zowel elektronisch als op papier gebeuren. Ook een gevolmachtigde kan dit voor u doen.

Kan de fiscus nu zomaar aankloppen bij het CAP en zo inzage verkrijgen in uw buitenlandse rekeningen? Nee, de fiscus kan enkel informatie verkrijgen van het CAP als u niet of onvoldoende zou antwoorden op een vraag om inlichtingen. Ook bij een taxatie op basis van tekenen en indiciën waarbij de fiscus vermoedens heeft dat u gegevens over een rekening bij een financiële instelling achterhoudt, kan hij zich wenden tot het CAP.

Moet u zich dus eigenlijk zorgen maken over die aanmelding bij het CAP? Hoegenaamd niet. U moest sowieso uw buitenlandse rekeningen al aangeven in uw aangifte personenbelasting. De fiscus kon dan op basis daarvan een vraag om inlichtingen sturen. Indien u daar geen gevolg aan gaf, kon hij gaan aankloppen bij de financiële instelling zelf. Hij kon zo dus toch al alle gegevens achterhalen die hij nodig achtte. Door de verplichte melding bij het CAP moet dat echter niet meer noodzakelijk via de financiële instelling gebeuren. Een andere methode dus, maar het resultaat blijft hetzelfde.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

SERVICE OP MAAT

Hulp nodig met uw boekhouding of het invullen van uw belastingsaangifte? Wij bieden een professionele dienstverlening op maat aan eerlijke en transparante prijzen.

DUIDELIJK ADVIES

Bent u een startende zelfstandige? Bij ons kan u altijd terecht voor een startersbegeleiding. Het fiscaal advies dat wij geven is altijd duidelijk en meteen toepasbaar in de praktijk.

DEEL ONZE SITE

Share met anderen via de onderstaande knoppen: